Bài viết mới nhất

HỘ CHIẾU CẤP TỐC ( ĐẦU SÀI GÒN )

  Chi Phí Dịch vụ (VNĐ) / 1 cuốn:

1. Lấy liền (trong ngày): 3.000.000 VNĐ (Đưa hồ sơ buổi sáng).

2. Một ngày: 2.500.000 VNĐ

3. Hai ngày: 2.000.000 VNĐ

4. Ba ngày: 1.500.000 VNĐ

Lưu ý:  200.000 VNĐ (Khách đóng trực tiếp khi nộp) cho phí dịch vụ theo thời gian lấy  nêu trên.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email